Offensiv klimatkommun

Klimat

Klimatkrisen kräver att utsläppen av klimatgaser minskar drastiskt. Vi vill att Eslöv ska underlätta för alla invånare att leva klimatsmart. Därför behöver kollektivtrafiken byggas ut och fler pendlarparkeringar byggas intill järnvägs- och busstationer.

Vi vill se fler smarta mobilitetslösningar som exempelvis koppla ihop möjligheten att ta elsparkscykel eller hyrcykel från bussen, anropstyrd kollektivtrafik, bilpooler etc. Kommunen måste gå i bräschen för att se till att detta blir av.

Cykelvägarna måste byggas ut så att det går att cykla mellan byarna i Eslövs kommun. Framförallt vill vi ha säkra cykelvägar för barnen till och från skolan.

Kommunen bör också se till att det sätts upp laddstolpar på olika ställen i kommunen och förenkla bygglovsprocessen för dessa

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter