Barn och ungas rättigheter

 

Vår övertygelse är att en demokrati med möjlighet för aktivt deltagande föder engagemang och ansvarstagande hos varje medborgare. Det är vuxnas ansvar och skyldighet att barns rättigheter uppfylls. Det vi satsar på våra barn får vi igen mångfalt i framtiden. Kommunen ska tillvarata barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring sina egna omständigheter. Härmed kan vi ge barn och unga verkligt inflytande på alla beslut som berör dem.

 

Vi vill

  • att nämnderna vid beslut som berör barn och unga, tillfrågar dem om deras upplevelser och erfarenheter.

  • att kommunen ansöker om att få bli försökskommun för rösträtt från 16 års ålder.

  • att Ungdomens Hus ska styras av en styrelse med ungdomar i majoritet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: