Demokrati och jämställdhet

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET

Vi utgår från att människan är aktiv och skapande och att vi ska kunna påverka våra liv och vårt samhälle i den riktning vi önskar. Alla skall ha frihet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Människans frihet att bestämma över sig själv skall bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och rättigheter, till kommande generationers rätt till en god livsmiljö, till andra kännande varelser och till det ekologiska systemets ramar.

 

Vi vill

  • införa medborgarförslag och medborgarberedningar för kommunfullmäktige, exempelvis ungdomsråd och jämställdhetsråd.

  • arrangera åsiktstorg, öppna nämndsammanträden och folkomröstningar vid särskilt intressanta kommunala beslut.

  • driva en aktiv jämställdhetspolitik och involvera samhällets alla aktörer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: