Ekonomi

 

Det är viktigt att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi stöder därför flerårsplaner och flexibilitet utifrån de skilda verksamheternas omvärldsanpassningar. Det är viktigt att kommunen ser satsningar på kommuninvånare som investeringar i en bättre framtid i stället för som samhällsekonomiska kostnader.

 

Vi vill

  • att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska få en högre grad av ekonomisk flexibilitet i sin årsbudget.

  • förstärka de förtroendevaldas insyn och inflytande över kommunens upphandlingar.

  • att gröna nyckeltal ska utvecklas för kommunens verksamheter samt att ett ekologiskt bokslut ska upprättas parallellt med det ekonomiska bokslutet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: