Landsbygdsutveckling

 

Vi har en produktiv och levande landsbygd som är en guldgruva för en grön omställning av samhället. Kommunens organisation och verksamheter ska stödja nätverkande på landsbygden och konsumera i första hand närodlat och ekologiskt för landsbygdens och miljöns skull.

 

Vi vill

  • att kommunen ställer hårda miljö- och klimatkrav i all sin upphandling.

  • köpa i första hand mat som är närprodudcerad och säsongsanpassad

  • att en landsbygdsfond inrättas för utveckling av landsbygden. Fonden ska prioritera ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara initiativ.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: