Utbildning

 

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att klara kunskapsmålen. Skolan ska skapa ett gott samhälle där vi visar respekt för varandra och vår omvärld. Skolan ska vara en trygg plats där elever och personal trivs och kan utvecklas. Olika idéer och kulturyttringar ska uppmuntras och elevernas lust att lära ska stå i fokus.

 

Vi vill

  • tillföra skolan mer resurser för att säkerställa kvaliteten, i synnerhet när det gäller barn i behov av särskilt stöd.

  • anställa en progressiv genuspedagog i vår kommun.

  • servera närproducerad, ekologisk och klimatsmart mat i skolorna.

  • förstärka elevernas inflytande på skolans prioriteringar

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Livslångt lärande och nya livschanser

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt för människor som mister jobbet att få möjlighet att skola om sig.

Läs mer

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: