Äldre

Miljöpartiet vill

  • att äldres kompetens och erfarenhet ska tas tillvara
  • att vård och omsorg ska ske på äldres villkor och utgå från personliga önskemål
  • att regionen utvecklar sitt samarbete med kommunerna för att bättre överbrygga klyftan mellan sjukvården och omsorgen

 

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att alla har rätt och möjlighet till ett rikt och värdigt liv. Många människor är idag friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är viktiga. I yrkeslivet, politiken, frivilligsektorn och föreningslivet gör många äldre stora insatser som är viktiga för en grön regional utveckling.

Arbetet med den gröna folkhälsan innebär ett större fokus på förebyggande metoder. För att nå en jämlik hälsa måste samhällsplaneringen ta äldres behov på allvar. Den ökande andelen äldre i befolkningen ställer nya krav på vården. Vården behöver i större utsträckning organiseras utifrån kunskap om åldrandet. Vård- och omsorgsansvaret ska inte läggas på anhöriga. 

Liksom alla andra är äldre personer unika och deras egna önskemål och perspektiv ska stå i fokus. Den vård och omsorg som behövs ska utgå från personens situation och önskningar. Bemötandet är centralt. Respekt och empati ska stå i fokus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: