Arbetsmarknad

Miljöpartiet vill

  • förbättra ungas möjlighet till egen försörjning
  • att regionen går före i skapandet av morgondagens arbetsmarknad, med ett större inflytande på arbetsplatsen och en bättre balans mellan arbete och fritid

 

Alla unga ska ha möjlighet att leva ett liv som förverkligar deras egna drömmar, ambitioner och färdigheter. Det är viktigt med bättre möjligheter till praktik i regionens egna verksamheter, i frivilligorganisationer och i näringslivet. Lösningar som stärker ungas inträde och ställning på arbetsmarknaden ska vara i fokus för regionens arbetsmarknadsarbete.

Genom gröna näringar skapas framtidens hållbara jobb samtidigt som den gröna omställningen stöds. Men det är dags att också dela på de jobb som finns. 40-timmarsveckan är ingen naturlag. Med kortare arbetstid är det lättare att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Regionen ska gå före i utvecklandet av framtidens arbetsmarknad, där livskvalitet och individuella lösningar står i fokus. Miljöpartiet vill att arbetstiden ska sänkas för regionens anställda. Det ger de anställda bättre hälsa, stärkt närvaro i jobbet och bättre tid med familjen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: