Barn och unga

Miljöpartiet vill

  • att politiska beslut ska beakta barn och ungas perspektiv
  • att alla barn och unga ska ha möjlighet att forma sina egna liv
  • att regionen verkar för att alla barn får bra uppväxtvillkor

 

Barn och unga är en viktig resurs för samhällsutvecklingen. Deras röster behöver höras och de ska känna sig delaktiga i samhället. Regionen behöver utveckla fler verktyg och metoder för att barn och ungas perspektiv ska finnas med i beslut. Barn och unga är ingen enhetlig grupp. De behöver kunna forma sina liv tillsammans med nära vuxna.

I skolan ska elever stimuleras att delta i samhällsdebatten, påverka sin egen livssituation och fungera som aktiva samhällsmedborgare. Undervisning i hållbar utveckling har aldrig varit viktigare.

För att förebygga social och ekonomisk marginalisering i framtiden kan utökade satsningar under de tidiga uppväxtåren göra stor skillnad. Det leder till minskat lidande för de yngre och minskade kostnader för samhället. Regionen bör tillsammans med kommunerna göra folkhälsosatsningar för att stärka barns och ungas uppväxtvillkor och motverka segregation. Genom sociala investeringar, projekt, dialoger, samverkan och på andra sätt ska regionen arbeta för att alla barn får en bra start i livet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: