Mat

Miljöpartiet vill

  • att maten i regionens verksamheter ska vara ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt
  • att matsvinn minimeras
  • verka för en minskad köttkonsumtion i länet
  • att regionen tillsammans med andra tar fram en regional livsmedelsstrategi

 

Mat står för 25 procent av Sveriges klimatbelastning. Det är helt onödigt. Mer klimatsmart och miljövänlig mat är oftast bättre för hälsa och samhälle. Det handlar till exempel om mer närodlat, mer ekologiskt, mindre matavfall och mer säsongsbetonad mat, gärna vegetarisk. Regionen ska verka för att kunskapen om matens miljöpåverkan ska höjas genom utbildningar och kampanjer. Det handlar också om att djuruppfödning ska vara fri från icke medicinskt motiverad antibiotika.

God hälsa baseras till stor del på bra kost i lagom mängd. Stort intag av socker och andra snabba kolhydrater orsakar bl.a. fetma & diabetes typ 2, och bör därför minska.

I regionens egna verksamheter behövs tydliga mål och stöd för miljöanpassad kost. Maten som serveras ska, förutom att vara god och näringsrik, vara ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt. Andelen vegetarisk mat ska öka och matsvinnet minska. Kött som serveras ska komma från den nära omgivningen. En regional strategi för livsmedel behövs för att öka närmiljöns resiliens, utbudet av närodlad mat och utveckla länets gröna näringar.

Vi vill verka för en minskad sockerkonsumtion i länet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: