Demokrati

Miljöpartiet vill

  • utveckla dialogen med medborgarna och de som använder regionens olika tjänster
  • att Gävleborg blir en region där 16-åringar får rösta

 

En viktig del av folkhälsan är delaktighet och inflytande. Delaktiga medborgare förutsätter lättillgänglig information, en levande politisk debatt och öppna sammanträden.

Med hjälp av teknik och sociala medier ska den politiska debatten bli mer öppen. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att delta i det politiska arbetet för den som bor i länets ytterområden som för den som bor i dess centralorter.

De som påverkas och berörs av beslut ska ges möjlighet att påverka dem. Det gäller självklart även barn och ungdomar. Barn och unga ska ha större möjlighet att påverka och delta i samhällsbygget. Gävleborg bör bli en pilotregion där rösträttsåldern sänks till 16 år. Vi tror att det gör att unga tas på större allvar och uppmuntras att delta i samhällsdebatten i större utsträckning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: