E-hälsa

Miljöpartiet vill

  • öka tillgänglighet och patienters egenmakt genom e-hälsa
  • säkerställa patienters integritet och patientsäkerhet när nya e-hälsoverktyg utvecklas

 

Digitala tjänster inom vården, så kallad e-hälsa, ger en mer effektiv och klimatsmart vård samtidigt som patientens makt stärks. Framförallt i glesbygd kan det minska behovet av långa resor till sjukvårdsinrättningar. Med hjälp av IT-stöd kan vårdpersonal ägna mer tid åt patienterna. Det behövs en samordning mellan kommunerna och regionen för utveckling av e-hälsa, eftersom man utifrån sina olika ansvarsområden möter samma patient.

 

Genom att integrera e-hälsa i hela hälso- och sjukvården kommer vården närmare patienter och blir mer klimatvänlig. En satsning på e-hälsa kräver att tillgången till stabila och snabba uppkopplingar förbättras. Tillgången till e-hälsa ska vara jämlik oavsett boplats. Journal på nätet ska vara ett smidigt och enkelt sätt att följa sin egen vård.

 

E-hälsa är ett expansivt område med stora möjligheter till innovativ utveckling. Men utvecklingen innebär också utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya arbetsprocesser. Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och personal? Det är viktiga frågor som inte får tappas bort.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: