Region Gävleborgs ekonomi

Miljöpartiet vill

  • att regionens budget redovisas med alternativa välfärdsmått
  • att den regionala budgeten tydligt prioriterar en grön omställning
  • att upphandlingar ska främja hållbar utveckling

 

När samhället mäter utveckling och förändring i pengar uppmärksammas inte andra värden än ekonomiska. Genom att använda sig av alternativa välfärdsmått kan regionen redovisa konsekvenserna för människor och miljö. För att skapa förändring är det viktigt att måtten får en central och styrande funktion.

Regionens budget ska bidra till den gröna omställningen genom att prioritera klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Utvecklingsmedel, upphandlingar och investeringar ska riktas mot ett samhälle där viktiga grundstenar är människors välbefinnande och hälsa, bättre miljö-, energi- och klimatlösningar samt kompetens och utbildning.

Kapitalförvaltning är en av vår tids viktigaste förändringsmedel. Regionens pensionskapital påverkar morgonsdagens samhälle. Det ska därför placeras etiskt och i linje med de tre hållbarhetsaspekterna - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Regionen är en stor konsument och kan via sina inköp främja en grön omställning. Det gäller att i upphandlingen ta socialt och ekologiskt ansvar. Regionens eventuella lilla merkostnad kommer att belöna samhället i längden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: