Giftfri miljö och biologisk mångfald

Miljöpartiet vill

  • att kemikalieanvändningen minskar
  • minska plastbergen
  • Vi värnar länets biologiska mångfald

 

Användningen av kemikalier ökar kraftigt. Idag används över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. Kunskapen om kemikaliers påverkan är fortfarande för liten. Många kemikalier ger allergier, är hormonstörande och cancerframkallande. De hotar människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden minskar. Vi vill tillsammans med skogs- och jordbruksproducenterna gå mot en hållbar grön näring genom resurseffektivitet och värnande av den biologiska mångfalden. Regionen behöver ta hotet mot den biologiska mångfalden på allvar.

Plastrester förstör allt mer i hav och natur. Djur och organismer runt om i världen dör som en direkt konsekvens av plaster. Gävleborg har en lång bit kvar innan all onödig plast är borta. Regionen ska vara ett föredöme, mängden plast- och engångsmaterial måste minska och de som finns kvar ska tillverkas av biologiskt nedbrytbart material.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: