Grön omställning

Miljöpartiet vill

  • att Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen
  • att Gävleborg blir en Fairtrade Region
  • att regionen minimerar sina verksamheters miljöbelastning

 

Gävleborg har goda förutsättningar att leda omställningen till ett hållbart samhälle och bli helt klimatneutralt. Regionen ska arbeta både med de egna verksamheternas miljöpåverkan och med att främja miljöarbetet i Gävleborg som helhet. Ekocenter startade i Gävleborg 2016 med fokus på cirkulär ekonomi, energi samt grön omställning. Miljöpartiet ser Ekocenter som en viktig kraft i den gröna omställningen. Centret ska vara en framträdande hållbarhetsaktör i länet.

Regionen ska samverka med andra goda krafter för att främja grön omställning i Sverige och i världen. Arbetet i Sveriges ekokommuner och i Fossilfritt Sverige ska fortsätta. Regionen ska så snart det är möjligt bli en Fairtrade Region.

Regionens anställda ska ges utbildning i miljöpåverkan och hållbarhet. Arbetet med att minimera regionens miljö- och klimatpåverkan ska fortsätta. Det handlar bland annat om att fasa ut fossil energi, minska energiförbrukning, antibiotikaförskrivning och materialförbrukning, samt välja rätt material och erbjuda ekologisk och närproducerad mat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: