Grön rehabilitering & hälsa

Miljöpartiet vill

  • att kulturens och naturens läkande kraft ska nyttjas mer inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och rehabilitering
  • att regionen aktivt deltar i forskningen kring grön rehabilitering
  • stärka individens möjligheter till eget val av vård och vårdgivare

 

En grön miljö med trädgård och natur har visat sig främja god hälsa. Människor som har en utsikt över natur läker bättre, till exempel efter en operation, än människor med utsikt mot en vägg. Djur i vården kan ge mening åt deprimerade och ge stimulans till fysisk aktivitet. För att öka kunskapen och förståelsen om grön hälsa bör sjukvårdspersonalen utbildas i området.

Grön hälsa ska ingå som en viktig del i rehabiliterings- och folkhälsoarbetet. Recept på fysisk aktivitet samt på kultur och natur är viktiga ingredienser i grön hälsa. Kultur har en positiv effekt på hälsan och vistelse i terapiträdgårdar har visat sig effektivt för läkning, habilitering och rehabilitering. Användandet av dessa alternativ till läkemedel ska fortsätta att utvecklas och vara subventionerade av regionen.

Den gröna rehabiliteringen behöver som all annan hälso- och sjukvård utvecklas och förbättras. Regionen ska ta tillvara de möjligheter som finns för att delta i det arbetet. Med en bredd av vårdgivare möjliggörs egna vårdval, av både vårdgivare och behandlingsmetod.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: