Hållbar utveckling

Lyssna

Gävleborg har goda förutsättningar att leda omställningen till ett hållbart samhälle och bli helt klimatneutralt. Regionen måste arbeta både med de egna verksamheternas miljöpåverkan och med att främja miljöarbetet i Gävleborg som helhet.

Miljöpartiet vill

  • att Gävleborg blir en ekoregion
  • att det inrättas ett ekocenter i Gävleborg
  • att miljön i Gävleborg ska vara giftfri och att regionens egna verksamheterna ska vara klimatneutrala

 

Vi vill att Gävleborg blir en ekoregion. Det kräver att det hållbara samhället är ett övergripande mål för regionens alla verksamheter och att de fyra hållbarhetsprinciperna beaktas i samtliga beslut. Principerna innebär att ämnen som är tagna från berggrunden, t.ex. tungmetaller och olja, inte får öka i naturen, att miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och energianvändning ska minska, att naturens kretslopp och mångfald inte får utarmas och att vi har en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Vi vill att regionen ska vara drivande i att ett ekocenter inrättas i Gävleborg. Det ska fungera som ett nätverk där aktörer, både privata och offentliga, samverkar för att driva hållbarhetsfrågor. Det bör tillhandahålla information, fortbildning och konsumentvägledning samt fungera som en kunskapsbank med syftet att öka kompetens, kunskap och förståelse hos medborgare, näringsliv och offentliga aktörer.
Centret kan inrättas genom en samordning av befintliga resurser inom högskola, länsstyrelse, region och kommuner i länet.

Regionens anställda ska ges utbildning i miljöpåverkan och hållbarhet. Arbetet med att minimera regionens miljö- och klimatpåverkan genom att fasa ut farliga kemikalier och fossila bränslen samt minska utsläpp av läkemedel och medicinska gaser ska fortsätta.

Det behövs tydliga mål och stöd för att regionens verksamheter ska servera miljöanpassad kost. Maten som serveras ska vara ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt. Andelen vegetarisk mat ska öka och matsvinnet minska. Vi vill att regionen ska verka för att kunskapen om matens miljöpåverkan ska höjas genom utbildningar och kampanjer.

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: