Näringsliv

Miljöpartiet vill

  • satsa på kreativa och kulturella näringar och ekoturism
  • stödja utvecklingen av gröna näringar
  • att regionen bidrar till att möjliggöra ett kretsloppsbaserat jord och skogsbruk
  • utveckla företagens möjligheter till arbete på distans

 

Besöksnäringen är en av de starkast växande näringarna i Gävleborg. Med historiskt intressanta platser, som Hälsingegårdarna, och med levande natur och vilda djur finns goda möjligheter att ytterligare utveckla en stark ekoturism. Det blir också mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö.

I en grön ekonomi är entreprenörer, innovatörer, forskare och sociala företag viktiga. Kulturella och kreativa näringar är en central pusselbit i framtidens hållbara näringsliv. Design, slöjd och hantverk, besöks- och upplevelsenäringar liksom lokal matproduktion bidrar till den regionala utvecklingen. Regionala resurser ska främja de kulturella och kreativa näringarna.

Framtiden för Gävleborgs näringsliv ligger i den gröna omställningen. Naturen ger stora möjligheter till företagande, utveckling av turistnäringen och bättre livskvalitet. Skog, jord, jakt och fiske är betydelsefulla näringar i Gävleborg. Näringslivet behöver bli både bredare och grönare för att klara framtidens utmaningar.

Gävleborg är rikt på skog. Dess värden ska tas tillvara på ett långsiktigt hållbart sätt. Skogen är en viktig resurs när hållbara bostäder ska byggas och fossil energi fasas ut. Ett modernt, varsamt och kretsloppsbaserat jord- och skogsbruk ger ett öppet och varierat landskap, en levande landsbygd samt tryggar livsmedels- och energiförsörjning. Satsningar på lokalt och regionalt odlad och producerad mat stödjer ett småskaligt och innovativt företagande. Jakt och fiske utgör ett stort fritidsintresse och har stora möjligheter att bidra till att utveckla länets besöksnäring.

Det finns i dag många arbeten som kan skötas på distans. Redan idag är det många traditionella "stadsarbeten" som layout, programmering, revisorstjänster, bevakning och web-handel som drivs på distans. Det kräver en digital infrastruktur som följer med utvecklingen. Distansarbete minskar resandet och minskar miljöpåverkan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: