Hushållning med mänskliga resurser

Hushållning med mänskliga resurser

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • värna Gävleborgs sociala kapital
  • utveckla Region Gävleborgs samarbete med idéburna organisationer
  • att regional utveckling även mäts med andra mått än kronor och ören
  • att Gävleborg ska genomföra ett pilotprojekt med basinkomst

Ekonomi är inte bara siffror, lönsamhet och skatteintäkter. Samhället skulle inte överleva utan alla insatser som görs av människor för varandra, för idrottsklubben eller för hjälporganisationen. Det ideella civilsamhällets möjligheter måste uppmuntras. Delaktighet, tillit och jämlikhet växer fram i den sociala ekonomin. Det sociala kapitalet stärker välfärd och samhälle och gör vardag och omställning enklare att hantera.

Gävleborg behöver fler sociala företag. De skapar arbete och delaktighet för människor som står utanför arbetsmarknaden. Sociala företag tillför samhällsnytta och är en viktig aktör i det gröna samhällsbygget. Förutsättningarna för sociala företag i Gävleborg måste förbättras. Region Gävleborg behöver också förbättra sin samverkan med andra idéburna organisationer.

I traditionell ekonomisk tillväxt mäts enbart hur mycket som produceras och konsumeras, dvs. bruttonationalprodukten (BNP). Genom att mäta regional utveckling med andra mått än kronor och ören uppmärksammas allt det arbete som görs och behöver göras för regional omställning. Förutom att trygga inkomster för länets invånare behöver ett samhälle skapas som präglas av jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Man bör kunna mäta invånarnas välmående, inte bara BNP.

Miljöpartiets vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst en har haft tidigare och oavsett orsaken till att en saknar inkomst. Medelinkomsten i Gävleborg är låg och många länsinvånare är arbetslösa. Det är hög tid att titta närmare på nya lösningar som basinkomst. Lösningar som både är rättvisa och minskar människors utsatthet. Region Gävleborg bör ansöka om att få genomföra ett pilotförsök med basinkomst.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter