Alla behövs för framtidens hållbara arbetsmarknad

Alla behövs för framtidens hållbara arbetsmarknad

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • förbättra ungas möjlighet till egen försörjning
  • skapa en inkluderande arbetsmarknad
  • att Region Gävleborg deltar i skapandet av morgondagens arbetsmarknad

Alla unga ska ha möjlighet att leva ett liv som förverkligar deras egna drömmar, ambitioner och färdigheter. Det är viktigt med bättre möjligheter till praktik i Region Gävleborgs egna verksamheter, i frivilligorganisationer och i näringslivet. Lösningar som stärker ungas inträde och ställning på arbetsmarknaden ska vara i fokus för Region Gävleborgs arbetsmarknadsarbete.

Skillnader i tillgången till arbete mellan olika personer ska minska. För många är det svårt att ens få in en fot på arbetsmarknaden. Speciellt svårt är det för personer som faller utanför samhällets normer. Samhället behöver bli mera öppet och tillåtande. Alla behövs i förändringen, från offentliga aktörer och företag till ideella föreningar och privatpersoner. En hållbar arbetsmarknad innebär ett större inflytande på arbetsplatsen.

Genom gröna näringar skapas framtidens hållbara jobb samtidigt som den gröna omställningen stöds. Men det är dags att också dela på de jobb som finns. 40-timmarsveckan är ingen naturlag. Med kortare arbetstid är det lättare att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Region Gävleborg ska gå före i utvecklandet av framtidens arbetsmarknad, där livskvalitet och individuella lösningar står i fokus. Det ger de anställda bättre hälsa, stärkt närvaro i jobbet och bättre tid med familjen.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter