Vinster i välfärden

Vinster i välfärden

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • att Region Gävleborg tar större ansvar för driften av offentlig verksamhet
  • att alternativa driftsformer uppmuntras inom offentligt finansierad verksamhet
  • att vårdföretagens vinster ska återinvesteras i verksamheten

De senaste decenniernas privatisering av utförandet inom offentlig verksamhet har minskat möjligheterna till förändringar. Kollektivtrafiken får svårare att ställa om till nya tekniska lösningar när busstrafiken låses fast i långa upphandlingar. Kvaliteten på städning och andra tjänster är svår att påverka när tjänsten är upphandlad. Det offentliga Sverige behöver bli bättre och mer genomtänkt när och om upphandlingar ska genomföras. Hur möjligheterna att genomföra den gröna omställningen påverkas ska vara den viktigaste faktorn.

Civilsamhället bidrar idag till samhällets välfärd. Idéburna verksamheter inom välfärdssektorn ska främjas. Alternativa driftsformer skulle skapa en större bredd bland välfärdens utförare. De kan bidra med nya perspektiv, större frihet för medarbetare att utveckla verksamheten och skapa bättre band mellan patienter och brukare.

Miljöpartiet vill på både nationell och regional nivå att vårdföretag i framtiden ska ange i sin bolagsordning att syftet är att bedriva hälso- och sjukvård med hög kvalitet och att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten i Gävleborgs län. I dag bedriver privata utförare framgångsrikt hälso- och sjukvård i Gävleborg. Det är viktigt att se över villkoren i hälsovalet så att de inte missgynnar offentliga, privata eller ideella aktörer.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter