Barn, unga och äldre är viktiga samhällsbyggare

Barn, unga och äldre är viktiga samhällsbyggare

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill:

  • att politiska beslut beaktar barn och ungas perspektiv
  • att alla barn och unga ska ha möjlighet att forma sina egna liv
  • att Region Gävleborg verkar för att alla barn får bra uppväxtvillkor
  • att äldres kompetens och erfarenhet ska tas tillvara

Barn och unga är en viktig resurs för samhällsutvecklingen. Deras röster behöver höras och de ska känna sig delaktiga i samhället. Barn och unga är ingen enhetlig grupp. De behöver kunna forma sina liv tillsammans med nära vuxna. Region Gävleborg behöver utveckla fler verktyg och metoder för att barn och ungas perspektiv ska finnas med i beslutsfattandet. Det är viktigt för att Region Gävleborg ska leva upp till Barnkonventionen.

I skolan ska elever stimuleras att delta i samhällsdebatten, påverka sin egen livssituation och fungera som aktiva samhällsmedborgare. Undervisning i hållbar utveckling har aldrig varit viktigare.

För att förebygga social och ekonomisk marginalisering i framtiden kan utökade satsningar under de tidiga uppväxtåren göra stor skillnad. Det leder till minskat lidande för de yngre och minskade kostnader för samhället. Region Gävleborg bör tillsammans med kommunerna göra folkhälsosatsningar för att stärka barns och ungas uppväxtvillkor och motverka segregation. Genom sociala investeringar, projekt, dialoger, samverkan och på andra sätt ska Region Gävleborg arbeta för att alla barn får en bra start i livet.

Äldres kunskaper och erfarenheter är viktiga för samhället. Många människor är idag friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs. I yrkeslivet, politiken, frivilligsektorn, det privata och föreningslivet gör många äldre viktiga insatser, inte minst för en grön utveckling. Arbetet med den gröna folkhälsan innebär ett större fokus på förebyggande metoder. För att nå en jämlik hälsa måste äldres behov tas på allvar i utformningen av samhället.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter