Närproducerad och ekologisk mat för framtidens Gävleborg

Närproducerad och ekologisk mat för framtidens Gävleborg

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill minska matens påverkan på klimat och miljö och främja mer lokalproducerad mat
  • Vi vill öka kunskapen om matens påverkan på människors hälsa
  • Vi vill verka för en minskad köttkonsumtion i länet
  • Vi vill värna om djurens rätt till en god miljö
  • Vi vill verka för en minskad sockerkonsumtion i länet
  • Vi vill att maten i Region Gävleborgs verksamheter ska vara ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt

Mer bra mat från länet behövs för att öka närmiljöns resiliens, utbudet av närodlad mat och utveckla länets gröna näringar. Lokalt producerad mat ger så mycket mer än näring. Med stadsnära odling, kolonilotter och småskaligt jordbruk skapas inte bara bra mat. De kan också skapa större kunskap om ekologi, bättre integration samt mer demokrati och delaktighet. En lokal matproduktion är en förutsättning för en ökad självförsörjningsgrad och högre beredskap för kriser.

Onödig klimatbelastning från mat ska minska. Mer klimatsmart och miljövänlig mat är oftast bättre för hälsa och samhälle. Det handlar om mer närodlat, mer ekologiskt, vegetariskt, mindre kött med högre andel naturbetat, mindre matavfall och mer säsongsbetonad mat. Mängden plast i förpackad mat ska minska. Djuruppfödningen ska vara fri från icke medicinskt motiverad antibiotika. Djurhållningen måste säkerställa att djuren inte utsätts för lidande och har möjlighet att bete sig naturligt.

Andelen växtbaserad mat ska öka och kött som serveras ska komma från den nära omgivningen. Region Gävleborg ska verka för att kunskapen om matens påverkan på människors hälsa och miljön ska höjas genom utbildningar och kampanjer. God hälsa baseras till stor del på bra kost i lagom mängd. Stort intag av socker och andra snabba kolhydrater orsakar bl.a. fetma & diabetes typ 2, och bör därför minska.

Maten som serveras inom Region Gävleborg ska, förutom att vara god och hälsosam, vara ekologisk och närodlad eller rättvisemärkt. Alla upphandlingar ska gynna bra mat från länet. Region Gävleborg ska samverka med kommuner, företag och andra organisationer för att främja ekologisk och småskalig odling samt matförädling i länet. Kunskapen om miljöanpassad kost måste öka.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter