Fördjupa demokratin

Fördjupa demokratin

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill demokratisera Gävleborg och öka människors delaktighet
  • Vi vill utveckla dialogen med alla Gävleborgare
  • Vi vill att Gävleborg blir en region där 16-åringar får rösta

En viktig del av en god folkhälsa är delaktighet och inflytande. Delaktiga medborgare förutsätter lättillgänglig information, en levande politisk debatt och öppna sammanträden. Civilsamhället är en viktig del av ett levande demokratiskt samhälle och behöver vara en naturlig del av beslutsfattandet. Region Gävleborg ska bli bättre på att involvera fler i sitt arbete, såväl individer som föreningar och företag.

Demokratin i länet behöver fördjupas. Nya demokratiska metoder behöver utvecklas och fler människor behöver involveras i de demokratiska besluten. Med hjälp av teknik och sociala medier ska den politiska debatten bli mer öppen. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att delta i det politiska arbetet för den som bor i länets ytterområden som för den som bor i dess centralorter.

De som berörs av beslut ska ges möjlighet att påverka dem. Det gäller självklart även barn och ungdomar. Barn och unga ska ha större möjlighet att påverka och delta i bygget av framtidens samhälle. Gävleborg bör bli en pilotregion där rösträttsåldern sänks till 16 år. Det kan göra att unga tas på större allvar och uppmuntras att delta i samhällsdebatten i större utsträckning.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter