Ökat samarbete kring våld och missbruk

Ökat samarbete kring våld och missbruk

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill förbättra det förebyggande arbetet kring missbruk och beroende
  • Vi vill att det införs en försöksverksamhet med injektions- och brukarrum i länet
  • Vi vill utveckla hälso- och sjukvårdens arbete för att fånga upp signaler om våld i hemmet

Droger skördar alldeles för många liv i Gävleborg. Alkohol och andra droger utsätter individer och familjer för stort lidande. Dessutom orsakar missbruk samhället enorma kostnader. Personer och medberoende som lider av missbruksproblematik ska erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd att komma ur sitt beroende. Det här är ett arbete för både kommunerna och för Region Gävleborg. Inte minst primärvården är ovärderlig i det drogförebyggande arbetet och genom tidiga insatser.

För att minska smitta, minska narkotikarelaterade dödsfall, erbjuda råd och stöd till svårnådda grupper och minska förekomsten av injektioner och använda sprutor på offentliga platser skulle så kallade injektions- och brukarrum kunna vara en effektiv metod. För att minska smittspridningen vill Miljöpartiet att en försöksverksamhet med injektions- och brukarrum införs i Gävleborg.

I ett jämlikt samhälle där människor känner sig delaktiga minskar våld och missbruk. En stor samhällsutmaning är att förebygga och hindra våld i nära relationer. Vårdens alla delar måste hänga ihop och ska kunna fånga upp signaler om våld i hemmet. Detta är ett område som hela tiden behöver utvecklas inom hälso- och sjukvården för att säkerställa ett gott omhändertagande. Region Gävleborgs folkhälsoarbete behöver inkludera alla former av våld i nära relationer, i samarbete med länets kommuner.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter