Region Gävleborgs ekonomi för en hållbar utveckling

Region Gävleborgs ekonomi för en hållbar utveckling

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • att Region Gävleborgs verksamhet redovisas med alternativa välfärdsmått
  • att Region Gävleborgs budget tydligt prioriterar en grön omställning för både människor och miljö
  • att Region Gävleborgs pensionskapital ska bidra till att uppnå Agenda 2030
  • att upphandlingar ska främja hållbar utveckling

När samhället mäter utveckling och förändring i pengar uppmärksammas inte andra värden än ekonomiska. All Region Gävleborgs verksamhet påverkar människor och miljö. Med alternativa välfärdsmått för verksamheten kan konsekvenser för människor och miljö synliggöras. För att skapa förändring är det viktigt att måtten får en central och styrande funktion.

Region Gävleborgs budget ska bidra till den gröna omställningen genom att prioritera klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Utvecklingsmedel, upphandlingar och investeringar ska riktas mot ett samhälle där viktiga grundstenar är människors välbefinnande och hälsa, bättre miljö-, energi- och klimatlösningar samt kompetens och utbildning.

Region Gävleborgs pensionskapital påverkar dagens och morgondagens samhälle. De ska placeras etiskt och i linje med de tre hållbarhetsaspekterna – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Oetiska placeringar ska säljas av. Divesteringar i bl.a. fossil energi och vapentillverkning är nödvändigt. Region Gävleborg har kommit en bit på vägen men mycket återstår att göra.

Region Gävleborg är en stor konsument och kan via sina inköp främja en grön omställning. Det gäller att i upphandlingen ta socialt och ekologiskt ansvar. Upphandlingar ska främja en cirkulär ekonomi, ett klimatneutralt samhälle, förnybara lösningar och en hållbar arbetsmarknad såväl lokalt som globalt.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter