Ett grönt Gävleborg är möjligt!

Ett grönt Gävleborg är möjligt!

Ett grönt Gävleborg är möjligt!

Gävleborg. En region. Två landskap – Hälsingland och Gästrikland. Tio kommuner. Landsbygd och städer. Här i Gävleborg finns ett varierat landskap rikt på natur och kulturmiljöer. Här finns möjlighet för försörjning och en kreativ miljö med ett stort utbud av kultur och aktiviteter. Här finns en levande landsbygd som erbjuder goda livsmiljöer med närhet till natur och odlingsmark, friluftsliv och rekreation. Både i stad och på landsbygden blomstrar ett unikt kulturliv.

I det här programmet beskriver vi vad Miljöpartiet de gröna vill uppnå på regional nivå. Vår förmåga att driva frågorna handlar om vilket väljarstöd vi får men också om vår möjlighet att samverka med andra partier.

Vi tror på ett Gävleborg där människorna, naturen, djuren och världen runt omkring lever i samklang. Där vi inte utnyttjar varandra eller andra för att utvecklas, utan där jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet är styrande. Vi vill att Gävleborg ska vara ett län som går före i den gröna omställningen. Vi är övertygade om att ett ekologiskt hållbart samhälle också skapar möjlighet till ett gott liv för människor i hela Gävleborg, i såväl staden som på landsbygden.

Det gröna samhällsbygget berör och behöver alla människor. Öppna dialoger, levande politisk debatt och engagerade medborgare skapar mer delaktighet kring de politiska besluten. Människor i olika åldrar och från olika delar av världen ska få stöd att forma sina egna liv. Ekonomiska och sociala klyftor behöver utjämnas. Satsningar på utbildning, bildning och kultur bidrar till en ökad förståelse för individ och samhälle.

Vården behöver förändras, i Gävleborg och i Sverige. Folkhälsa, förebyggande vård och helhetssyn är viktiga grundstenar i den gröna vården. Patienter ska mötas av en profession som har en öppen och prestigelös dialog med varandra och med patienten. En jämlik vård är en vård som är olika. Olika individer och olika grupper behöver bli behandlade på olika sätt. Alla behöver vara trygga i att vården är tillgänglig.

Ett förnybart, resurssnålt och giftfritt Gävleborg kan skapas genom satsningar på nya energibärare, laddinfrastruktur, utfasning av kemikalier, bättre kollektivtrafik, flera cykelstråk och bredbandsutbyggnad. Gävleborg behöver bli mer självförsörjande. Det handlar om så mycket – kortare transporter, bättre djurhållning, arbetstillfällen och lokal ekonomi. Och om att tillvarata landsbygdens goda förutsättningar att producera mat och energi.

De pågående globala kriserna innebär att samhället måste ställa om. Världen har enats om FNs globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Gävleborg ska förverkliga Agenda 2030. Förverkligandet måste inkludera alla, från myndigheter till företag, ideella krafter och individer.
Omställningen till ett grönt samhälle behöver ske nu och det kräver en stark grön kraft. Det finns många utmaningar men också många möjligheter. Det här är våra politiska idéer och förslag för en hållbar utveckling i Gävleborg, allt grundat på våra tre solidariteter;

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter