Tillgänglig kultur som utvecklar och inspirerar

Tillgänglig kultur som utvecklar och inspirerar

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill att den regionala kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela länet
  • Vi vill att kulturproduktion ska ske i hela länet
  • Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur
  • Vi vill öka kulturens användning i välfärden

Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att tänka fritt och att skapa. Det ska vara möjligt att ta del av kultur oavsett om en bor på landsbygd eller i staden. Det ska vara möjligt för alla i hela länet att ta del av Region Gävleborgs kultursatsningar. Möjligheterna att ta del av kultur på distans och kollektiva kommunikationer till kulturverksamheter ska förbättras.

Den av Region Gävleborg finansierade kulturproduktionen ska ske över hela länet. Länets kulturinstitutioner behöver decentraliseras. Det ska finnas möjlighet för kulturarbetare att leva och verka i hela länet. Närhet skapas framförallt i det dagliga mötet.

Människor ska ha tillgång till olika sorters kultur. Barn och ungdomar ska ha tillgång till kulturupplevelser och ett eget skapande oberoende av föräldrars ekonomi, bakgrund och intresse. Kulturen är en viktig plattform för människor att mötas. Alla människor ska känna sig delaktiga och bemötas med glädje, respekt och kunskap.

Kultur har positiva effekter på människors hälsa och välmående och är en självklar del av livet. En god hälsa måste utgå från hela människan och välfärden ska bli bättre på att inkludera kultur ibland annat vård och omsorg. Ett rikt kulturliv har ett värde i sig, men det är också en viktig del i den regionala utvecklingen. Genom att ta del av kulturupplevelser tillsammans med andra, eller genom att själv utöva kultur, stärks såväl individ som kollektiv. Kulturutbudet ska skapa förutsättningar för en utvecklande, inspirerande region som ger människor modet att pröva något nytt. Kultur är samtidigt ett viktigt verktyg för den gröna omställningen.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter