Bättre arbetsvillkor för Region Gävleborgs medarbetare

Bättre arbetsvillkor för Region Gävleborgs medarbetare

Miljöpartiet vill

  • att Region Gävleborg går före i skapandet av hållbar arbetsmarknad
  • att Region Gävleborg blir bättre på att se, höra och bekräfta sina medarbetare
  • att Region Gävleborg blir oberoende av inhyrda medarbetare
  • att Region Gävleborg inför kortare arbetstid för de anställda
  • att Region Gävleborg tar vara på erfarenheterna av pandemins belastning och krav på vårdens anställda

Region Gävleborgs medarbetare är dess främsta resurs. Mer självstyrande enheter, med möjlighet till kortare arbetstid, handledning och individuella schemalösningar kan stärka vårdarbetares stolthet över sitt arbete och stimulera till delaktighet i vårdens utveckling.

Vidareutbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvård är central för en kunskapsstyrd verksamhet. Ännu viktigare blir den när sjukvården förändras. I förändringen av hälso- och sjukvården behöver ansvar och styrning decentraliseras, med sikte på reellt medarbetarstyre och självstyrande enheter. Lärdomar från Covid 19 måste leda till nya lösningar för rekrytering och omsorg av medarbetare.

Hyrläkare och hyrsköterskor är en nödåtgärd som kostar mer och leder till sämre kontinuitet i vården. För att kunna anställa tillräckligt med medarbetare inom vården måste utbildningsplatserna öka.

Förkortad arbetstid har varit en lyckad arbetsmiljösatsning på andra håll i landet. Miljöpartiet vill att Region Gävleborg inför kortare arbetstid för de anställda. Med kortare arbetstid är det lättare att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Det kan till en början ske på prov på några enheter, koncentreras på de medarbetare som arbetar obekväm arbetstid eller införas för alla medarbetare direkt. Viktigast är att en start till förändring sker.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter