Bildning för hela livet

Bildning för hela livet

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • Vi vill göra det möjligt för alla i hela länet att utbilda och fortbilda sig
  • Vi vill stärka folkhögskolorna arbete för livslångt lärande
  • Vi vill att Region Gävleborg utvecklar sitt samarbete med Högskolan i Gävle och andra lärosäten
  • Vi vill satsa på utbildningar som främjar en grön omställning

Det ska vara enkelt för alla människor att lära hela livet. Nya arenor och verktyg för folkbildning och kommunikation behöver utvecklas. Det ska vara möjligt att studera i hela länet utan att tvingas flytta. Särskilt viktigt är förenklade möjligheter till en mångfald av utbildningar för att höja utbildningsnivån i länet. Region Gävleborg behöver satsa på förbättrade möjligheter till utbildning, arbete och kultur på distans.

Region Gävleborgs folkhögskolor ska vara utbildningsaktörer och bärare av bildning och kultur i sina närområden samt vara arenor för grön omställning och bättre integration. Utbildningarna ska beakta de behov som finns i samhället och samtidigt ge människor nya möjligheter i livet. Folkhögskolorna ska användas mer i arbetet med en effektiv integration där förstärkt språkundervisning och validering är viktiga inslag. Folkhögskolorna ska samarbeta med kommuner, föreningar, kulturliv och näringsliv. Region Gävleborg ska främja även grundskolornas utveckling, för att möjliggöra god utbildning i hela länet. Samverkan mellan skolor är viktig för att både utveckla praktikplatser, nya program/kurser och samordning mellan program.

Högskolan i Gävle är en stark aktör för att bidra till länets utveckling genom innovation, miljöteknik och hållbar utveckling. Det är viktigt att Region Gävleborg utvecklar sitt samarbete med akademiska lärosäten inom och utom länet.

För att klara av omställningen till ett samhälle som löser vår tids stora utmaningar behövs utbildningar som ger människor redskap för förändring. Utbildningar som utvecklar människors kunnande inom omställning till ett fossilfritt och resurssnålt samhälle med en högre grad av självförsörjning samt småskalig- och lokal produktion. Kunskaper som möjliggör en grön omställning behöver ingå i alla utbildningar.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter