Agenda 2030 för Gävleborg

Agenda 2030 för Gävleborg

Miljöpartiet de gröna Gävleborg vill

  • att Gävleborg ska vara en drivande kraft för att förverkliga Agenda 2030
  • att basen för regional utveckling ska vara social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

De stora samhällsutmaningarna blir allt tydligare. Klimatfrågan är inte ett avlägset problem – den berör var och en som lever nu. Torka, översvämningar, bränder och andra följder av ett varmare och mer extremt klimat slår redan hårt mot människor och påverkar allt liv på planeten. En miljon av planetens 8 miljoner arter riskerar att dö ut. Skogar och oceaner blir nedsmutsade och förstörda. Polariseringen mellan människor ökar både runt om i världen och i Gävleborg. Sociala klyftor gör att möjligheten att skapa sig ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar inte är självklar för alla människor i länet. Tillgången till arbetsmarknaden är långt ifrån jämlik eller jämställd. Alldeles för många människor upplever ekonomisk stress med osäkra inkomster. Barn och unga växer fortfarande upp i fattigdom och utan möjlighet att forma sina egna liv. Demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts allt mer, över hela världen liksom i Sverige. För att möta alla dessa utmaningar har världen enats om FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Gävleborg har förutsättningar och resurser att vara en drivande kraft för att förverkliga Agenda 2030.

I omställning till ett samhälle som lever i samklang med människor, natur och kommande generationer måste Agenda 2030 förverkligas i Gävleborg. Miljöpartiet vill att Region Gävleborg tillsammans med myndigheter, företag, ideella organisationer och individer tar initiativ till Agenda 2030 för Gävleborg. En Agenda som anger hur FN:s hållbara mål för globala utveckling förverkligas i länet. En Agenda som kan hålla ihop de olika delarna av omställningen till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Gävleborg. En Agenda som ska utgöra grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Region Gävleborg.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter