Gävleborg i världen

Gävleborg i världen

Miljöpartiet vill

  • utbyta erfarenheter med andra regioner i världen
  • att Region Gävleborgs kapital bidrar till ett hållbart och klimatsmart samhälle
  • i vår politiska gärning ta hänsyn till det globala perspektivet
  • välkomna människor från hela världen till Gävleborg

Gävleborg är en del av världen och det finns bara ett jordklot. Inom den gröna rörelsen tror vi på ett stärkt internationellt samarbete kring miljö, fred och utveckling. Gävleborg vinner på att samverka med andra regioner i Europa och övriga världen. Region Gävleborg ska använda de internationella nätverk som finns för att på ett klimatsmart sätt utbyta erfarenheter.

Hur våra gemensamma medel förvaltas och placeras påverkar människor och natur över hela jorden. Offentliga aktörer hör till de största pensionsspararna i världen. För att skynda på omställningen också inom finansvärlden behöver offentliga aktörer gå före. Att Region Gävleborgs pensioner placeras etiskt och i linje med de tre hållbarhetsaspekterna skapar bättre förutsättningar för dagens och morgondagens människor och miljö.

Det globala samhället krymper. Geografiska avstånd betyder allt mindre. Vad människor i Gävleborg gör påverkar allt mer lokalsamhällen i Sydostasien, regnskog i Latinamerika och vilda djur på Afrikas savann. Internationell solidaritet blir allt viktigare. Att ta ansvar för sina handlingar och visa solidaritet innebär bland annat att inte stödja aktörer som systematiskt bryter mot viktiga etiska och moraliska principer. Internationell solidaritet är inte förenligt med vapenupprustning, vapenexport eller ett närmande till NATO eller andra militära pakter. Fred ska med fred skapas. Att visa solidaritet med dagens och morgondagens människor innebär bland annat en kamp mot vidare exploatering av uran och fossila bränslen i närområdet och i resten av världen.

Miljöpartiet de Gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta och ingen tvingas fly. I dagens globala samhälle rör sig människor över gränser mycket mer än förut. Många flyttar på grund av arbete eller kärlek. Andra flyr från krig, fattigdom, våld och förtryck. Allt fler kommer att behöva lämna sina hem på grund av ett förändrat klimat. Vi vill välkomna människor till Gävleborg, vare sig de kommer från Säffle eller Kabul.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter