Psykisk hälsa

Miljöpartiet vill

  • att patientinflytandet inom den psykiatriska vården utvecklas och stärks
  • att trenden med ökad medicinanvändning i den psykiatriska vården bryts
  • förbättra den psykiatriska vårdens tillgänglighet, genom både öppenhet och uppsökande verksamhet
  • att barns psykiska hälsa ska prioriteras

 

All hälso- och sjukvård ska utgå från individens egna förutsättningar, önskemål och behov. Det gäller även den psykiatriska vården. För att utveckla och stärka patientinflytandet behövs forskning, öppenhet, tydliga strukturer och partnerskap med brukarföreningar, anhöriga, vården och akademin. Framförallt behövs mer brukarstyrda alternativ i den öppna vården. För att bryta det stigma som omger psykisk ohälsa behöver många verktyg användas, från kultur och verksamheter i civilsamhället till förbättrad samhällsplanering.

Även inom den psykiatriska vården är grön rehabilitering ett viktigt alternativ som behöver förstärkas. Det kan vara ett av verktygen för att bryta den ökade användningen av mediciner inom psykiatrisk vård. Olika terapeutiska metoder behöver förstärkas. Inom barnhälsovården ska psykiatrin ha en lika naturlig plats som övrig hälso- och sjukvård.

För att förbättra och utveckla det förebyggande arbetet behöver psykiatrin komma närmare människor. Primärvården behöver inkluderas i arbetet. Det uppsökande arbetet tillsammans med kommuner utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. Anhöriga behöver både involveras i vården och själva få ett bra stöd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: