Utbildning och forskning

Miljöpartiet vill

  • göra det möjligt för alla i hela länet att utbilda och fortbilda sig
  • förbättra möjligheterna för och stimulera till ett livslångt lärande
  • att regionen utvecklar sitt samarbete med Högskolan i Gävle

Det ska vara enklare för människor att studera för ett livslångt lärande. Nya arenor och verktyg för folkbildning och kommunikation behöver utvecklas. Regionen behöver satsa på förbättrade möjligheter till utbildning, arbete och kultur på distans.

Regionens folkhögskolor ska vara kultur- och bildningsaktörer i sina närområden och vara enarena för grön omställning. Utbildningarna ska anpassas efter de behov som finns i samhället och ge människor möjlighet till en andra chans. Folkhögskolorna ska samarbeta med både föreningar kulturlivet och näringslivet samt kommunernas bibliotek, vuxenutbildningar och arbetsmarknadsenheter.

Högskolan i Gävle är en stark aktör för att bidra till länets utveckling genom innovation,&miljöteknik och hållbar utveckling. Regionen ska fortsätta att utveckla sitt samarbete med högskolan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: