Social ekonomi

Miljöpartiet vill

  • värna Gävleborgs sociala kapital
  • utveckla regionens samarbete med idéburna organisationer

 

Ekonomi är inte bara siffror, lönsamhet och skatteintäkter. Samhället skulle inte överleva utan alla insatser som görs av människor för varandra, för idrottsklubben eller för hjälporganisationen. Delaktighet, tillit och jämlikhet växer fram i den sociala ekonomin. Det sociala kapitalet stärker välfärd och samhälle och gör vardag och omställning enklare att hantera.

Gävleborg behöver fler sociala företag. De skapar arbete och delaktighet för människor som står utanför arbetsmarknaden. Sociala företag tillför samhällsnytta och är en viktig aktör i det gröna samhällsbygget. Förutsättningarna för sociala företag i Gävleborg måste förbättras. Regionen behöver också förbättra sin samverkan med andra idéburna organisationer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: