Kollektivtrafik

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • ha låga priser i kollektivtrafiken, så att den på allvar konkurrerar med privatbilismen
  • att det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att åka kollektivt i hela länet
  • utveckla alternativ för att kunna resa i vår region utan att äga egen bil
  • utveckla samverkan med omkringliggande regioner

Vi prioriterar en modern och väl utbyggd kollektivtrafik som kompletteras av säker gång- och cykeltrafik. Det ska vara möjligt att ta med cykeln på bussar och tåg. Försöken med regional cykeluthyrning vid stationer ska utökas och göras permanent. Kollektivtrafiken ska drivas på förnybara bränslen och vara tillgänglig i hela länet. Kostnaderna för regionens kollektivtrafik ska ses ur ett samhällsekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka men ökad rörlighet är inte ett mål i sig. Det är lika viktigt att arbeta för att minska behovet att resor. Det kan bland annat göras genom god samhällsplanering som för bostäder, arbetsplatser och service närmare varandra och genom digital kommunikation, distansarbete och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå sker, ska ske med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten miljöpåverkan.

För orter med få resande ska flextrafik, samåkning och andra alternativ tas fram så att länets alla invånare har en reell möjlighet att färdas utan egen bil. För att förenkla resandet med kollektivtrafiken och öka tillgängligheten bör alla typer av biljetter och avgifter samordnas med omkringliggande regioner. Det ska vara enkelt att köpa och få information om biljetter och resor. Det ska vara möjligt att betala med kontanter på tåg och buss.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: