Gävleborg i världen

Miljöpartiet vill

  • lära oss av andra regioner i världen därför att det utvecklar oss
  • att regionens kapital bidrar till ett långsiktigt hållbart och klimatsmart samhälle
  • Vi försöker i vår politiska gärning ta hänsyn till det globala perspektivet

 

Gävleborg är en del av världen och det finns bara ett jordklot. Inom den gröna rörelsen tror vi på ett stärkt internationellt samarbete kring miljö, fred och utveckling. Vi tror att Gävleborg vinner på att samverka med andra regioner i Europa och övriga världen. Regionen ska använda de nätverk som finns internationellt på ett effektivt sätt för att utbyta erfarenheter. För Gävleborg innebär det bland annat ett starkare Östersjösamarbete där regionen engagerar sig aktivt.

Hur våra gemensamma medel förvaltas och placeras påverkar människor och natur över hela jorden. Offentliga aktörer hör till de största pensionsspararna i världen. För att skynda på omställningen också inom finansvärlden behöver offentliga aktörer gå före. Att regionens pensioner placeras etiskt och i linje med de tre hållbarhetsaspekterna skapar bättre förutsättningar för dagens och morgondagens människor och miljö.

Det globala samhället krymper. Geografiska avstånd betyder allt mindre. Vad människor i Gävleborg gör påverkar allt mer lokalsamhällen i Sydostasien, regnskog i Latinamerika och vilda djur på Afrikas savann. Internationell solidaritet blir allt viktigare. Att ta ansvar för sina handlingar och visa solidaritet innebär bland annat att inte handla med länder som systematiskt bryter mot viktiga etiska och moraliska principer. Att visa solidaritet med dagens och morgondagens människor innebär bland annat en kamp mot vidare exploatering av uran och fossila bränslen i närområdet och i resten av världen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: