Klimat, miljö och energi

Klimat, miljö och energi

Vi har flera frågor vi vill påverka i Grästorps kommun för att minska vår klimatpåverkan, förbättra miljön och göra kommunen självförsörjande på förnyelsebar energi.

Vi vill att:

  • En miljöstrateg ska anställas som arbetar med att kommunens miljömål inarbetas i verksamheterna.
  • Påverka så att kommunen blir självförsörjande på förnyelsebar energi.
  • Ta bort bygglovskravet för solceller på hustak.
  • Kommunens fordon ska vara koldioxidneutrala, i första hand el och biogas.
  • Underlätta att åka kollektivt genom att öka möjligheterna att använda anropsstyrd trafik.
  • Kommunen bygger fler gång- & cykelvägar till våra småorter på landsbygden.
  • Ökad tillgänglighet till Återvinningscentralen genom ökade öppettider och passerkort.
  • Underlätta för ökat återbruk och återvinning.
  • Jobba för att Grästorp snarast ska bli en fossilfri kommun.
  • Utöka andelen mat som är ekologisk, närproducerad, rättvisemärkt och småskaligt producerat.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter