Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Ett attraktivt grönt centrum utan tung trafik.

Vi vill:

  • Skapa ett kommunalt bostadsbolag som garanterar prisvärda boende till alla åldrar.
  • Jobba vidare för att få bort den tunga trafiken genom samhället och göra Södergatan till en trevlig centrumgata sammankopplat med torget och resecentrum.
  • Utveckla laddinfrastrukturen för elfordon.
  • Kommunutveckling som prioriterar gång- och cykelmöjligheterna inom tätorten.
  • Värna om gröna ytor i våra tätorter samt inventera och ta hand om våra biotoper.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter