Cykla och cykelbanor

Att cykla innebär stora miljömässiga och hälsomässiga fördelar. Vi vill att alla ska kunna cykla tryggt som en del i sin vardag. Satsningar på cykelvägar både behövs. Ingen ska behöva ställa cykeln hemma för att det känns för farligt att cykla!

Miljöpartiet vill

  • Bygga ut gång- och cykelvägarna inom kommunens tätorter, speciellt för resor till och från skolor och förskolor, samt mellan Kolbäck - Strömsholm, Kolbäck-Eriksberg, Sörstafors-Hallstahammar, Hallstahammar - Västerås och Lyckhem - Eriksberg. Befintliga gå
  • Bygga ut de korta sträckorna som saknas på gång- och cykelvägarna för att nå sammanhängande stråk
  • Vi säger nej till 2 + 1 väg mellan E18 och Trångfors och vill hellre lägga pengarna på gång- och cykelvägar
  • Cykel eller kollektivtrafikkort som löneförmån för kommunanställda

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: