Småföretagen är nyckeln till nya jobb

Lyssna

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Fredrik Hjerling
Småföretagarna Coffice i Stockholm har MP:s Per Bolund på praktik.

Miljöpartiet vill

  • öka viljan att anställa, framför allt hos småföretag, genom att sänka arbetsgivaravgiften och minska sjuklönekostnaderna,
  • minska regelkrånglet för Sveriges företag,
  • jobba tillsammans med näringslivet för att nå klimat- och miljömålen,
  • underlätta användning av personaloptioner för växande företag.

”Sveriges företag behöver bättre villkor. Det är där framtidens jobb finns.”

En politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling är vad svenska småföretag förtjänar. Själva pekar företagen ut den höga nivån på arbetsgivaravgiften och det betungande sjuklöneansvaret som de två största hindren för att de ska kunna växa och skapa nya jobb. Vi tycker att det har blivit dags att lyssna på småföretagarna.

Billigare att anställa

Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften för alla företag och särskilt för småföretagen. Som ett första steg på vägen har regeringen i budgeten för 2017 infört ett så kallat Växa-stöd. Växa-stödet innebär att egenföretagare som anställer sin första personal får en rejäl rabatt på socialavgifterna det första året. Vi har också infört ett skattelättnader för vissa personaloptioner i mindre, nystartade företag, så att fler företag kan ge de anställda chansen att bli delägare i företaget.

Ingen sjuklön

Miljöpartiet har i regering drivit igenom lättnader för de små företagens sjuklönekostnader samt medverkat till att återbetalningen numera sker automatiskt utan krav på krångliga ansökningar för företagen. Vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för småföretag, genom att ta bort ansvaret för sjuklön (dvs. båda sjuklöneveckorna) för alla företag med 10 anställda eller färre.

Mindre krångel med regler

Miljöpartiet vill fokusera på att minska det byråkratiska regelkrångel som drabbar företagen. Vi vill förstärka Regelrådets arbete med att ta bort krångliga regler och vi vill att det arbetet ska spridas även till kommuner, landsting och länsstyrelser, där handläggningstider ofta kan vara onödigt långa.I regeringsställning har Miljöpartietvarit med om att utveckla arbetet med Verksamt.se, som är en portal för att underlätta företagens uppgiftslämnande som i förlängningen kommer leda till minskat regelkrångel.

Insatser har också gjorts för att underlätta finansiering av små och medelstora företag, samt bättre skuldsanering för företagare som har varit engagerade i näringsverksamhet som drivits på ett försvarligt och lojalt sätt.

Prata Företagande

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Företagande. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Företagande