Grön företagarpolitik skapar jobb

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Det ska vara tryggt och enkelt för den som vill förverkliga sin dröm och starta företag.

Miljöpartiet vill

 • att det ska bli enklare att starta och driva företag
 • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare
 • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden,
 • skapa fler gröna jobb.

”När vi ställer om Sverige skapar vi nya gröna jobb och exportmöjligheter för svenska företag. Grön företagarpolitik tar Sverige in i framtiden!”

Enklare och tryggareföretagande

För den som funderar på att ta steget och förverkliga sina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt. Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas. Vi vill också utveckla det sociala skyddsnätet för företagare.

Sociala företag

Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Särskilt arbetsintegrerande social företag är bra på att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för dessa företag.

Fler gröna jobb

Företagare i hela EU förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.

Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik, ge en morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner. Europas näringsliv ska vara långsiktigt hållbart. EU ska stärka klimatomställningen och EU:s budget användas klimatsmart.

Ansvarsfullt företagande i hela EU

EU ska leda arbetet för en mer rättvis värld. Storföretag ska hållas ansvariga för det de gör i fattiga länder och ska inte kunna föra undan enorma belopp till skatteparadis. Handel och bistånd ska hänga ihop och sträva mot samma mål.

Miljöpartiet vill att EU driver på för ett bindande regelverk för företags ansvar för miljö, liksom för mänskliga och fackliga rättigheter.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi gjort viktiga förändringar för ett grönt, svenskt näringsliv.

 • Sedan vi bildade regering har vi gjort viktiga förändringar för ett grönt, svenskt näringsliv.
 • Sänkta kostnader för småföretag att anställa sin första medarbetare.
 • Förlängd tid för hur länge ett företag räknas vara i uppstartsfas – från 24 till 36 månader.
 • Förbättrade villkor för sjukpenning och sjuklöner.
 • Förbättrad skuldsanering för företagare som varit engagerade i näringsverksamhet som bedrivits på försvarligt och lojalt sätt.
 • Slopad kvartalsrapporteringen för börsnoterade företag.
 • Infört ett högkostnadsskydd för småföretagares sjuklönekostnader.
 • Utvecklat arbetet med Verksamt.se, som är en portal för att underlätta företagens uppgiftslämnande.
 • Sänkt moms på reparationer vilket främjar företagande och en cirkulär ekonomi.
 • Startat en grön investeringsfond för investeringar direkt i svenska små- och medelstora bolag.
 • Klimatklivet – ett investeringsstöd på hitintills 5,4 miljarder kronor för klimatomställning till bland annat företag.
 • Industriklivet – en långsiktig satsning på investeringsstöd till svensk industri i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

Fördjupning i ämnet Företagande

Prata Företagande

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Företagande