Grön företagarpolitik skapar jobb

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Det ska vara tryggt och enkelt för den som vill förverkliga sin dröm och starta företag.

Miljöpartiet vill

 • att det ska bli enklare att starta och driva företag,
 • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare,
 • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden, och
 • skapa fler gröna jobb.

”När vi ställer om Sverige skapar vi nya gröna jobb och exportmöjligheter för svenska företag. Grön företagarpolitik tar Sverige in i framtiden!”

Enklare företagande

För som funderar på att ta steget och förverkliga sina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt. Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Jämställdhet

Ökad jämställdhet är bra för ekonomin. Idag är var tredje kvinna i EU hemma. Det behövs politik för att förändra det. Vi vill öka möjligheterna för kvinnor att kombinera familj och yrkesliv, och få ökat ekonomiskt oberoende.

För att få jämställda villkor på arbetsmarknaden krävs jämställda ledningar. Miljöpartiet stödjer därför förslaget om kvotering av styrelser i börsnoterade företag.

Mer trygghet

Vi vill utveckla det sociala skyddsnätet för företagare. Bland annat genom att ge egenföretagare med fåmansbolag möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning från a-kassan.

Mindre krångel

Som egenföretagare ska du ha tid för det du gör i ditt företag. Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas.

Sociala företag

Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Det är en bra möjlighet att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för denna företagsform.

Fler gröna jobb

Företagare i hela EU förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.

Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik samt ge morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner. Europas näringsliv ska vara långsiktigt hållbart.

EU ska satsa grönt

Vi vill att EU på alla möjliga sätt ska stärka klimatomställningen i Europa. De pengar som läggs på stöd till näringslivet och innovationer ska användas klimatsmart.

Ansvarsfullt företagande i hela EU

EU ska leda arbetet för en mer rättvis värld. Storföretag ska hållas ansvariga för det de gör i fattiga länder och ska inte kunna föra undan enorma belopp till skatteparadis. Handel och bistånd ska hänga ihop och sträva mot samma mål.

Miljöpartiet vill att EU driver på för ett bindande regelverk för företags ansvar för miljö samt mänskliga och fackliga rättigheter.

Miljöpartiet regerar:

Sedan vi bildade regering har vi gjort viktiga förändringar för ett grönt, svenskt näringsliv. Vi har:

 • gjort det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare,
 • förlängt tiden för hur länge ett företag räknas vara i uppstartsfas – från 24 till 36 månader,
 • förbättrat villkoren för sjukpenning och sjuklöner,
 • förbättrat skuldsanering för företagare som varit engagerade i näringsverksamhet som drivits på försvarligt och lojalt sätt,
 • slopat kvartalsrapporteringen för börsnoterade företag,
 • infört ett högkostnadsskydd för småföretagares sjuklönekostnader,
 • utvecklat arbetet med Verksamt.se, som är en portal för att underlätta företagens uppgiftslämnande,
 • sänkt momsen på reparationer vilket främjar företagande och en cirkulär ekonomi,
 • startat en grön investeringsfond för investeringar direkt i svenska små- och medelstora bolag,
 • Klimatklivet – ett investeringsstöd på 4 miljarder för klimatomställning till bland annat företag, samt
 • Industriklivet – 300 miljoner kronor per år satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

Fördjupning i ämnet Företagande

Prata Företagande

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Företagande