Samhällets grundläggande trygghet ska omfatta alla

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. På sikt vill Miljöpartiet ha en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Vi vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett trygghetssystem som omfattar alla.

Miljöpartiet vill

  • på sikt införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet,
  • på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för det,
  • att sjuka som inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

En gemensam trygghetsförsäkring

Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet - ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en myndighet. Individens ansvar är att ta arbete utifrån sina förutsättningar.

Trygghet vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringen är en avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete. Den som tvingas oroa sig för att kunna bo kvar i sitt hus kan inte samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk.

Miljöpartiet vill införa en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkring måste bli enklare att förutse, omfatta fler typer av arbetslivssituationer och ha bättre ekonomiska villkor.

Trygghet vid sjukdom

Arbetslöshet kan orsaka sjukdom, och sjukdom kan göra att man måste sluta jobba, byta jobb eller att arbetsplatsen måste anpassas. Att ofta bli sjuk ökar risken för arbetslöshet och gör det svårare att bryta arbetslösheten.

Sociala och arbetsrättsliga villkor i EU:

Miljöpartiet tycker att det är bra att den så kallade sociala pelaren finns och kan ge draghjälp för förbättrade sociala och arbetsrättsliga villkor i de olika medlemsländerna. Vi vill också:

  • införa alternativa välfärdsmått i EU. De ska synliggöra kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd.
  • att stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter snabbt ska kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Fördjupning i ämnet Arbetslivstrygghet

Prata Arbetslivstrygghet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.