Samhällets grundläggande trygghet ska omfatta alla

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför driver Miljöpartiet på för en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Ylva Wolgast
Vi vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett trygghetssystem som omfattar alla.

Miljöpartiet vill

  • införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet,
  • höja de lägsta och de högsta ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, och
  • att sjuka som inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Sedan 2006 har alliansen genomfört omfattande försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Många sjuka och arbetslösa har tvingats lämna samhällets grundläggande trygghetssystem. Särskilt drabbade är kvinnor.

Att de som står utan a-kassa och sjukförsäkring hänvisas till socialen är bekymmersamt, inte bara för individen, utan också för kommunerna som får ökade kostnader.

En gemensam trygghetsförsäkring

Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en myndighet. Individens ansvar är att ta arbete utifrån sina förutsättningar.

Trygghet vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringen är en avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete. Den som tvingas oroa sig för att kunna bo kvar i sitt hus kan inte samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk.

Miljöpartiet vill införa en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkring måste bli enklare att förutse, omfatta fler typer av arbetslivssituationer och ha bättre ekonomiska villkor.

Trygghet vid sjukdom

Arbetslöshet kan orsaka sjukdom, och sjukdom kan göra att man måste sluta jobba, byta jobb eller att arbetsplatsen måste anpassas. Att ofta bli sjuk ökar risken för arbetslöshet och gör det svårare att bryta arbetslösheten.

Miljöpartiet accepterar inte alliansens omänskliga försämringar i sjukförsäkringen. Vi vill avskaffa den bortre gränsen och stärka rätten till rehabilitering.

Fördjupning i ämnet Arbetslivstrygghet

Prata Arbetslivstrygghet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.