Fritid och kultur

Kultur berikar människan och staden

En förutsättning för en levande och hållbar stad där människor trivs är tillgång till kultur och en värdefull, berikande fritid. Det är särskilt viktigt i områdena där Järfälla växer att se till att det finns utrymme inte bara för bostäder och kontor utan också just kultur- och fritidsverksamheter av olika slag.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Höja stödet till föreningar i kommunen och se till att det satsas jämställt. Göra det möjligt att få bidrag för verksamhet och projekt.
 • Erbjuda barn och unga en varierad fritid oavsett familjens ekonomi eller funktionsnedsättningar.
 • Utveckla Järfällas fritidsgårdar och den mobila fritidsgården.
 • Att lek- och aktivitetsplatser ska vara giftfria och finnas för flera åldrar och kommundelar.
 • Anlägga naturlekplatser i naturreservat nära kollektivtrafik
 • Korta köerna till Kulturskolan samt avskaffa eller minimera avgifterna.
 • Satsa på spontanidrottsplatser och bredd i idrotten.
 • Verka för en ny skatepark i kommunen, exempelvis i Barkarbystaden.
 • Starta upp sommarkollo för unga med olika typer av funktionsvariationer.
 • Informera om möjligheten att hyra kommunala lokaler för föreningsverksamhet och aktiviteter
 • Införa meröppet på kommunens samtliga bibliotek.
 • Värna och tillgängliggöra kulturhistoriska byggnader och historiska värden i landskapet.
 • Bygga fler utegym i hela kommunen.
 • Verka för att Järfälla kommun arrangerar ett årligt Valborgsfirande på Kvarnbacken.
 • Stärka regional samverkan i kulturområdet så att fler kulturella institutioner erbjuder evenemang och andra kulturaktiviteter i Järfälla och andra kranskommuner.
 • Värna målet om att 1-procent av budgeten för byggprojekt ska gå till konstnärlig utsmyckning, och utvidga det så att utsmyckningen inte behöver ske just inom själva byggprojektet utan kan även användas till att berika andra offentliga platser i kommunen.
 • Öppna upp för fler muralmålningar på kommunens fastigheter.
 • Se till att den konst som kommunen äger är tillgänglig för medborgarna, till exempel genom utlåning till privatpersoner, organisationer och företag.
 • Satsa jämställt på barn och ungas fritidsaktiviteter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter