Hälso- och sjukvård

Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Patientens självbestämmande, valfrihet och delaktighet är grundläggande inom av hälso- och sjukvården. Tillgänglig och patientsäker vård ska vara grunden för den vård som behövs mer sällan, och den nära vården ska vara tillgänglig för boende i hela länet.

All verksamhet inom vår hälso- och sjukvård ska utgå från perspektivet att livet ska vara hälsofrämjande och att vården ska vara förebyggande. Alla ska känna sig säkra på att välfärden är finns nära till hands när de behöver den, oavsett hur deras privata ekonomi ser ut.

Vården utgår från patienten och vår hälso- och sjukvårdspolitik utgår alltid från Hälso- och sjukvårdslagen – inga undantag enligt så kallad samvetsfrihet ska vara tillåtna. I de övergripande frågorna följer vi Miljöpartiets Hälso- och sjukvårdsprogram (antaget av Partistyrelsen i oktober 2017).

 

Fördjupning i ämnet Hälso- och sjukvård

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: