Kollektivtrafik

Sedan 2017 är länets busstrafik fossilbränslefri, där merparten av kollektivtrafiken körs på biogas. Denna goda utveckling ska fortsätta i samma klimat- och miljösmarta riktning.

Vi vill eftersträva att kollektivtrafiken är det själva sättet att resa för våra ungdomar. På så sätt deras behov av bil minska i vuxen ålder. Vidare måste vi ta tydliga steg när och utveckla tågtrafiken i länet – och tillsammans med våra grannlän.

* Fria resor med kollektivtrafiken för ungdomar

Våra skolbarn ska ha fria resor inom sin hemkommun, gymnasieungdomarna inom länet.

* Valfrihet inom kollektivtrafiken

Den anropsstyrda trafiken ska utvecklas – närtrafiken kan möjliggöra att kunna bo i glesbygd utan att ha tillgång till bil.

* Tågen fossilfria

Vår tågflotta måste förnyas. Inom mandatperioden ska alla tåg vara eldrivna alternativt vara konverterade till fossilfria, förnybara bränslen.

* Taxan

Biljettsystemet ska vara enkelt att förstå och inte innebära ett hinder för att korsa en länsgräns. Det ska vara så attraktivt att fler väljer att lämna bilen hemma. Moderna biljettsystem som förenklar resandet ska införas.

* Gratis för barnvagnar, lättare med cykel

Personer som har barn i barnvagn ska åka gratis på våra bussar.

Lösningar för att lättare kunna ta med cykel på kollektivtrafiken ska hittas.

* Pendeltågstrafik till Växjö

Knyt ihop universitetet och vidga arbetsmarknadsregionen genom att införa pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö, med en målsättning om att enkel resa inte ska ta mer än 45 minuter. Vi anser att det är nödvändigt med dubbelspår på sträckan. Arbetet med detta bör inledas under mandatperioden.

* Stångådal-, Tjust- och Bockabanorna måste fungera

En upprustning måste ske av våra tågbanor, så att studie- och arbetspendling fungerar inom Kalmar län och till grannlänen. Dessa tre tågbanor är viktiga för en utvecklad, klimatsmart gods- och persontrafik.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: