Jämlikhet, jämställdhet och HBTQI

Jämlikhet, jämställdhet och HBTQI i vården 

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. För Miljöpartiet är detta en självklarhet, men tyvärr återstår mycket arbete. Människor diskrimineras ekonomiskt och socialt, i vardagen och på strukturell nivå. Exempelvis har var femte ung HBTQI-person utsatts för våld av en närstående och varannan ung transperson har försökt ta sitt eget liv. Samtidigt tjänar kvinnor i genomsnitt 12% mindre än män, och i nuvarande takt kommer det dröja till 2050 innan lönerna är jämställda.

Diskrimineringen måste brytas på strukturell nivå av politiska beslut. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Detta är något många partier säger, men vi går från ord till handling. I Kalmar län ska alla få lika bra vård och ett värdigt bemötande, oavsett vad. Kalmar län ska vara en inkluderande och medmänsklig plats där alla är välkomna.

Vi vill:

  • Att regionens budget analyseras och blir jämställd genom gender budgeting, där man genom könsuppdelad statistik kan lokalisera skillnader i hur män och kvinnor ges vård på olika villkor och arbeta för att rätta till detta.
  • Att regionen, i sitt uppdrag att identifiera våldsutsatta och våldsutövare – i hälso- och sjukvården samt i tandvården, också följer upp och förbättrar sitt arbete i att upptäcka och motverka våld i nära relationer. Exempelvis i samverkan med Brottsofferjouren, Alternativ till Våld och kommunerna.
  • Stärka vården och stödet för överlevare av sexuellt våld.
  • Att Region Kalmar län gör som region Uppsala gjort och inrättar en psykologmottagning med särskild HBTQI-kompetens inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap med relevanta aktörer i civilsamhället.
  • Förnya personalens HBTQI-kunskaper för bättre bemötande och behandling i vården genom att vidareutbilda all relevant personal inom HBTQI.
  • Tillsammans med civilsamhället göra en grundlig översyn av hälso- och sjukvården med syfte att på strukturell nivå förbättra kvalitéten och resultaten av all vård för HBTQI-personer i Kalmar län.
    Att regionens ungdomsmottagningar ska erbjuda gratis mensskydd av flergångstyp, exempelvis menskopp.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter