Klimat och hållbar utveckling

Klimat och hållbar utveckling i Kalmar län

Klimatet är vår tids ödesfråga. Klimatförändringarna kommer att leda till ökade temperaturer, torka, översvämningar och bränder, som hotar vår livsmedelsproduktion och vår välfärd. Knappa resurser kommer att leda till fler krig och konflikter. Det försurade havet, undanträngningen av vild natur, spridningen av miljögifter och klimatförändringarna i sig själva leder också till en artutrotning som kommer att utarma våra ekosystem.

Miljöpartiet består av människor som länge har sett dessa hot och som ser lösningarna. Vi vill göra allt vi kan för att stoppa och motverka effekterna av klimatförändringarna. Vi kan fortfarande rädda klimatet. Det är inte för sent. Men då måste mycket mer göras, och det måste göras nu.

Vi vill:

 • Att regionen bör utlysa klimatnödläge i Kalmar län.
 • Stärka produktionen och utbudet av biogas i länet samt ta viktiga initiativ för att hitta fler substrat till biogas.
 • Främja hållbar livsmedelsproduktionen i regionen. Lantbruket behöver stöd för anpassning till vattenbrist och förändrat klimat till exempel genom satsningar på naturbetesmarker, vattenhållande åtgärder och utvecklingsprojekt för regenerativt jordbruk. Genom en ökad kolinlagring förbättras jordbruks förmåga att anpassas  till klimatförändringarna (torkan och översvämning) och  gör marken till en viktigt kolsänka.
 • Utöka antalet laddstolpar vid länets sjukhus och hälsocentraler.
 • Att Region Kalmar län tar fram en strategi för vätgas i länet och utreder förutsättningarna för att gå före och tillsammans med andra aktörer såsom kommuner bygga anläggningar för vätgasproduktion i Kalmar län.
 • Att Region Kalmar län utreder möjligheten att driva tågen längs med Stångådalsbanan och Tjustbanan med vätgas så att elektrifiering från staten inte behövs för fossilfria resor.
 • Sätta upp solpaneler på alla Regionens byggnader där det är lämpligt och stärka regionens arbete med energieffektiviseringar.
 • Verka för att minska övergödningen i Östersjön för levande hav och vatten.
 • Värna och bevara den unika kustmiljön och naturen i Kalmar län. Vi vill skydda mer natur, och stoppa de som vill upphäva allemansrätten för att exploatera det som tillhör oss alla.
 • Stoppa all subventionering av flyglinjer. Skattepengar ska inte gå till att underlätta ohållbara resor.
 • Utöka samarbetet med olika aktörer inom civilsamhället för att öka den sociala hållbarheten i Kalmar län, bland annat genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).
 • Verka för att flytta över mer godstransporter, däribland timer, från lastbil till järnväg och båt.
 • Kraftigt utöka den lokala produktionen av förnybar energi, exempelvis genom mer vindkraft till havs
 • Motverka byggnationen av nya kärnkraftverk, oavsett storlek, i Kalmar län.
 • Verka för ett förbud mot bottentrålning i Östersjön då både torsk- och strömmingsbestånden hotas och riskerar att kollapsa.
 • ​​Stärka regionens internationella arbete. Vår region har varit en viktig spelare inte minst i det internationella samarbetet kring Östersjön. Vi vill fortsätta och utveckla samarbetet med en hållbar utveckling av Östersjön tillsammans med våra grannar.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter