Krisberedskap

Krisberedskap

Klimatkrisen är inte längre en framtidsfråga, den händer nu. Kalmar län drabbas redan av torka, vattenbrist och skogsbränder. Runt om i Europa rasar skogsbränder. Desto varmare klimatet blir desto mer kommer vi drabbas. Vi ska göra allt vi kan för att stoppa klimatförändringarna. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Miljöpartiet lovar att kämpa för detta i alla kommuner, i riksdagen, internationellt och i Kalmar län. Men oavsett vad kommer vi vara tvungna att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat.

Samtidigt har såväl Coronapandemin som Rysslands invasion av Ukraina visat att vi är sårbara. Vi har många lösningar, allt från stöd till de som verkligen drabbas av prisökningar till att ge vården mer resurser. För att förbereda oss inför framtida kriser vill vi inrätta beredskapslager med bland annat läkemedel och medicinsk utrustning samt öka vår självförsörjningsgrad i Kalmar län. Så ser vi till att skapa ett robust Kalmar län som kan hantera framtida utmaningar.

Vi vill:

  • Klimatanpassa regionens verksamheter. Säkra viktig utrustning och infrastruktur (exempelvis sjukvårdsutrustning och reservkraft) vid extrema händelser såsom extremväder och pandemier.
  • Anpassa vårdens byggnader och verksamhet så långt det går till att kunna upprätthålla en god och säker vård även under extrema värmeböljor och översvämningar.
  • Inrätta beredskapslager med bland annat läkemedel, medicintekniska hjälpmedel och vatten.
  • Verka för ökad självförsörjningsgrad i Kalmar län.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter