Kultur och utbildning

Kultur och utbildning

En blomstrande kultur är en av grundbultarna i en öppen och stark demokrati. Kultur ger människor möjlighet att växa och stärkas. En av de viktigaste utgångspunkterna i den gröna kulturpolitiken är att skydda och utveckla kulturens självständighet och den konstnärliga friheten. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i hela Kalmar län. Vi lovar att kämpa emot alla försök att skära ner på kulturen.

Vi föreslår en rad förslag för att göra det enklare att uppleva våra kulturinsitutioner, och ge våra skolungdomar en större tillgång till kultur. Vi vill stärka kopplingen mellan kultur och utbildning, och att alla skolbarn ska ha en likvärdig tillgång till kultur och konst. Miljöpartiet kommer alltid göra allt vi kan för att länets folkhögskolor ska värnas och utvecklas.

Vi vill:

  • Att inga nedskärningar på kulturen sker i Kalmar län, utan ett starkt utbud och tillgänglighet av kultur till samtliga invånarna i hela länet.
  • Aktivt bidra till att en kultursamordnare anställs som har i uppdrag att boka kulturresor för skolklasser. Om lärarna får hjälp med bokning av både resa (med KLT) och kulturupplevelse, ett muséeum t ex ökar chansen att alla skolbarn får uppleva regionens kulturutbud avsevärt. Vi vill även se en specifik kulturbuss ägnad åt att köra våra skolungdomar till våra kulturinstitutioner.
  • Knyta kulturutbudet tätare till den regionala turismverksamheten. Miljöpartiet vill se en gemensam Kulturkalender där alla tolv kommuner enkelt och digitalt kan bidra med evenemang till glädje för hela länets befolkning!
  • Se ett stärkt skydd av biblioteken, på stora såväl som små orter.
  • Prioritera skolornas bibliotek när biblioteksplanens uppdrag uppdateras och utvärderas.
  • Att regionen ska verka för att alla skolbarn ska ha en likvärdig tillgång till kultur och professionell konst. En typ av barnkulturgaranti ska tas fram.
  • Att kolloverksamhet med kultur och konstprofil införs i hela länet via våra folkhögskolor.
  • Värna våra regionala folkhögskolor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter