Landsbygden

Landsbygden

Alla ska ha tillgång till bra vård oavsett vart i länet du bor. Det ska vara enkelt att leva i hela Kalmar län, såväl i våra större tätorter som på landsbygden. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken i hela länet och särskilt värna och utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken. Vi vill satsa på naturturism, värna vår miljö och bevara vården på små orter. Alla ska ha tillgång till vården oavsett var din brevlåda står.

Landsbygden spelar en central roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men har också mycket att vinna på den. Med utbyggd kollektivtrafik kommer fler kunna resa tillsammans. Samtidigt kommer det alltid finnas de som behöver bilen, med grön politik kan dessa bilar köras på biogas från länets bönder eller el från länets vindkraftsverk. Ett starkare skydd för naturen är ett starkare skydd för landsbygden.

Vi vill:

  • Att regionens politiska styrning ska värna om och försöka tillgodose att ha likvärdiga levnadsförhållanden mellan stad och landsbygd. För detta måste samhällsservice och kommunikationsmöjligheter öka på landsbygden inte minst. Vi ska kombinera klimatomställning med livskvalitet.
  • Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och värna och utveckla anropsstyrd kollektivtrafik (närtrafiken).
  • Att satsningar på mer hållbar turism i länet ska uppmuntras och finansieras av länets regionala medel för utveckling mot hållbarhet.
  • Bevara och utveckla vården i de små orterna i länet. Det ska inte spela någon roll vart i landet länet man bor för att få bra sjukvård.
  • Digitalisera vården mer för att göra den tillgänglig för alla.
  • Att hela regionen, såväl stad som land, ska ha lika bra möjlighet till den digitala infrastrukturen, vare sig det handlar om utbyggnad av fiber eller trådlösa lösningar.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter